Dofinansowanie na zakup obrabiarki CNC

Dofinansowanie na zakup obrabiarki CNC

Dofinansowanie na zakup obrabiarki CNC

Nie przegap okazji – ruszył II etap naboru wniosków „Inwestycje w MŚP”

Możliwe dofinansowanie do 85% wartości.
Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego, oraz utrzymanie konkurencyjności.
Są wspierane Inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i tworzenia trwałych miejsc pracy.
Maksymalna wartość dofinansowania to 800 000 PLN

Terminy składania wniosków:
Runda I: 28.IV.2020 – 12.V.2020
Runda II: 12.V.2020 – 26.V.2020
Runda III: 26.V.2020 – 9.VI.2020
Runda IV: 09.VI.2020 – 23.VI.2020

Konkurs wspiera inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.
Ostateczny termin zawarcia umowy o dofinansowanie przypada na: 31.12.2020

Wszystkie informacje i niezbędne dokumenty dostępne na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości:
https://scp-slask.pl/lsi/nabor/527

OFERUJEMY POMOC W PROCEDOWANIU WNIOSKÓW !