5 trendów w nowoczesnym wytwórstwie

5 trendów w nowoczesnym wytwórstwie

Branża wytwórstwa zmienia się obecnie w bardzo szybkim tempie. Tradycyjne zawody znikają z zakładów przemysłowych m.in. na skutek globalizacji. Automatyzacja wzbudza negatywne odczucia wśród pracowników fizycznych, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia liczby ich miejsc pracy. Zmianie ulega sposób produkcji oraz dostarczania dóbr, a właśnie te procesy w dużej mierze napędzają dzisiejszą gospodarkę.

Specjaliści twierdzą, że w tej chwili mamy do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową. Pierwsza miała miejsce pod koniec XVIII wieku (powstawanie fabryk), druga na początku ubiegłego wieku (pojawienie się samochodów), a trzecia tuż po II wojnie światowej (pojawienie się komputerów). Dzięki tym przemianom produkcja trwa coraz krócej i jest wydajniejsza, producenci otrzymali możliwość dokładniejszego planowania i wytwarzania produktów wyższej jakości.

Obecna rewolucja jest napędzana pięcioma technologiami:

  • podgląd projektu pod każdym kątem – wirtualny prototyp obiektu można oglądać na ekranie komputera z każdej strony, zastosowanie ma tutaj również technologia rzeczywistości rozszerzonej,
  • druk 3D – możliwość tworzenia obiektów w jednym kawałku, większa oszczędność materiału,
  • zautomatyzowana produkcja – automatyzacja pozwala na wydajniejszy i szybszy proces produkcji, maszyny są w stanie pracować w warunkach niebezpiecznych dla człowieka, poza tym, technologie rozpoznawania dźwięku i obrazu umożliwiają maszynom odtwarzanie skomplikowanych zadań człowieka,
  • Internet rzeczy – gromadzenie przez sensory danych i przesyłanie ich na odległość, dostarczając producentowi najbardziej aktualną informację,
  • roboty zarządzane przez człowieka – zmiana profilu pracownika w zakładach przemysłowych na posiadającego umiejętności obsługi maszyn.

Wraz z rozwojem automatyzacji i procesem zastępowania pracowników przez maszyny, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę obsługującą, programującą i serwisującą urządzenia na linii produkcyjnej.

Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2017/06/what-s-going-on-with-manufacturing-b013f435-1746-4bce-ac75-05c642652d42/